VÅRA SPONSORER

Slide thumbnail

 

Riksdagsledamot Barbro Westerholm, på Manimalis årsmöte

Manimalis årsmöte den 18 maj i år besöktes av Barbro Westerholm (L), som är och alltid har varit en stark förespråkare för människors möjlighet att få hålla sällskapsdjur i livets alla skeden. Inte minst på ålderns höst, på t.ex. äldreboenden. Detta försvåras idag av gällande regler och lagstiftning, något Barbro gärna vill ändra på. I samband med årsmötet uttryckte Barbro bl.a. följande:

"Mycket av dagens svårigheter att införliva djur på äldreboende, beror dels på bristen på kunskap men också gammal kunskap. Hur förändrar vi detta? Jo - just genom kunskap! Vi behöver mer kunskapsbaserad dokumentation (helst svenska studier), för att kunna påverka myndigheter som socialstyrelsen och arbetsmiljöverket. Det är snarare så att om vi exkluderar djur när och där människor mest behöver dem, får vi ett arbetsmiljöproblem. Vi behöver även väcka våra kommunalpolitiker, för att förstå det samhällsekonomiska värdet i detta. Hur gör vi det? Det måste till svenska resultat för svenska politiker, och kostnadsramar för att driva igenom detta. Vi behöver slå hål på myter, och visa på nyttan för individ och samhälle." Slut citat.

Barbro Westerholm var generaldirektör för Socialstyrelsen 1979–1985 och adjungerad professor vid Karolinska Institutet 1986–1989. Hon var riksdagsledamot för Folkpartiet 1988–1999 och är sedan 2006 åter ledamot i riksdagen för Liberalerna, där hon 2008 motionerade om äldreomsorgen och äldreboende. Hon var också ordförande för Sveriges Pensionärsförbund 1999–2005.

I september 2017 presenterades den nya efterlängtade Manimalisrapporten. Den senaste kom 2009, och ambitionen är nu att var tredje år (nästa gång 2020)  ge ut en reviderad och uppdaterad rapport som speglar det samlade värdet (även samhällsekonomiskt) av sällskapsdjurssektorn i Sverige under gången period.

Manimalisrapporten 2017

Välkommen att ladda ner ditt eget exemplar!
Manimalisrapporten 2017

Manimalis är en fristående ideell organisation med syfte att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på den enskilda människan och samhället i stort. Manimalis bildades 1990 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars uppdrag är att samla in, sammanställa och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter, vilka kan vara av ekonomisk, psykologisk, fysiologisk och social karaktär.

Med sällskapsdjur menas hästar, hundar, katter och smådjur. Tjänstehundar som till exempel polishundar, assistanshundar och vårdhundar omfattas, men inte djur som används vid trav, galopp eller lantbruksdjur som fötts upp för animalieproduktion.

NYHETER

Gärna djur i vård och omsorg - men inte utan utbildning – Antalet djur inom vård, omsorg och skola ökar. Det gäller framför allt hundar, vars positiva betydelse för oss människor är vetenskapligt belagd.
>>> Läs mer 

 

Hästen en resurs för folkhälsan – För människor med fysiska funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar kan hästen vara en förutsättning för ett värdigt liv, menar Margareta
Håkanson.

>>> Läs Mer

 

En vedertagen hälsokur - och verksamhet för miljarder – Manimalis arrangerade nyligen konferensen "sällskapsdjur - en vedertagen hälsokur". Dagen avslutades med en presentation av den nya Manimalisrapporten.
>>> Läs Mer

 

Pets are good for EU - Djurägande för ett aktivt och hälsosamt åldrande.”Min mission är att göra politiker uppmärksamma på djurägandets fördelar och vara behjälplig i att ordna ett hållbart, livslångt djurägande för äldre människor.” Så inledde IAHAIOs ordförande Mari-José Enders-Slegers konferensen ”Pets are good forEU” i Bryssel i början av maj. Delegatlistan innehöll 64 namn, varav ett tiotal EUparlamentariker och –kommissionärer.   >>> Läs Mer

 

Hund på jobbet - visst funkar det  – Vi människor mår bra av att umgås med djur, det vet vi sedan länge. Nu finns även forskning som visar att arbetsplatser...
>>> Läs Mer

 

paws-for-progress-100Ett vinnande fängelsekoncept  – Att bli dömd till ett fängelsestraff kan innebära åratal av sysslolöshet, en passivitet som inte är till någon fördel...
>>> Läs Mer

 

alvin-terapihund-100Djur, arbete och etik inom vård, skola och omsorg  – I ett seminarium arrangerat av Kommunal framkom att det inom vård, skola och omsorg blir allt mer vanligt med...
>>> Läs Mer

 

test-terapihund-100Kvalitetssäkring av sociala tjänstehundarEfter många års arbete är nu sociala tjänstehundar accepterade som komplement i vård och omsorg.
>>> Läs Mer

 

Allergentest-hund-100Vaccin mot pälsdjursallergiVid Karolinska Institutet (KI) i Solna pågår långt framskiden forskning för ett vaccin mot pälsdjursallergi.
>>> Läs Mer

 

Bli-stor-IAHAIO100Djurskydd i fokus IAHAIO 2016Den fjortonde internationella konferensen arrangerad av IAHAIO har nyligen avslutats i Paris.
>>> Läs Mer

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close