VÅRA SPONSORER

Slide thumbnail

Ensamhet kostar samhället minst 13 miljarder per år.

Det finns omfattande forskning som visar på de samhällsekonomiska vinsterna med att människor har sällskapsdjur. Djurägare har ett socialt nätverk, upplever en högre livskvalitet, är mindre ensamma, har lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar, gör färre läkarbesök och är generellt friskare vilket gör att de är i mindre behov av insatser från samhället. Därför är det lite anmärkningsvärt att Jakob Forssmed (kd) i sin debattartikel i Dagens Nyheter (24/10) ger förslag till ett reformprogram för att minska samhällets kostnader för den alltmer utbredda ensamheten, men inte med ett ord nämner fördelarna med sällskapsdjur.

Manimalis har skickat kommentarer till debattartikeln till Dagens Nyheter, jämte ett personligt mail till Jakob Forssmed i förhoppningen att man i riksdagens fortsatta arbete mot människors ensamhet tar till sig fakta om sällskapsdjurens betydelse.

>>>Till artikeln

Läs Manimalis kommentar till denna debattartikel från Jakob Forssmed (kd)

Läste Jakob Forssmeds debattartikel (DN 24/10 https://www.dn.se/debatt/ensamheten-kostar-samhallet-minst-13-miljarder-per-ar/) om de samhällsekonomiska kostnaderna av ensamhet i Sverige.

Noterade med höjda ögonbryn att han, i det reformprogram som han föreslår, inte nämner det mest självklara: djuren!Organisationen Manimalis (www.manimalis.com) har som målsättning är att samla in och sprida information om djurens positiva inverkan på den enskilda människan och på samhället i stort. Manimalis grundades 1990 och har givit ut ett flertal rapporter med statistik och forskning kring detta.

(Den senaste finns att ladda ner här: (http://manimalis.com/wp-content/uploads/2017/05/Manimalisrapporten-2017-web-1710.pdf)

Det finns omfattande forskning kring fördelarna med sällskapsdjur och med djurassisterade aktiviteter, terapier och interventioner.
Det finns också omfattande forskning kring de ekonomiska vinsterna samhället gör när människor äger och/eller umgås med djur, ett ämne som bland annat diskuterats i EU (t ex “Pets are good for EU” i Bryssel våren 2017) där man påtalade fördelarna för den allt större andelen äldre EU-medborgare och vilka hälsofördelar såväl fysiskt som psykiskt det innebär om de har kontakt med djur.

I det föreslagna reformprogrammet nämner Forssmed att han träffat Storbritanniens nytillsatta ensamhetsombudsman Tracey Couch. Storbritannien är ett av många länder som har stort fokus på vikten och nyttan av djur och djurassisterade aktiviteter, vilket mrs Couch borde ha nämnt. Det finns ett flertal rapporter och färska studier, till exempel “Working with dogs in health care settings” från Royal College of Nursing, “The role of companion animals in mitigating loneliness and in supporting healthy ageing”, Liverpool Law Rev (2018) “Recognising the human – animal relationship in housing law and policy” samt från BMC Psychiatry “The power of support from companion animals for people living with mental health problems”. Samtliga innehåller många bra argument för hur djur i livets alla skeden motverkar ensamhet, utöver många andra fördelar. Dokumenten finns att hämta på Manimalis webbplats.

I den senaste Manimalisrapporten finns forskning kring olika aktiviteter inom vård, skola och omsorg där olika djur gör nytta. Där finns även ett flertal goda exempel som kanske kan vara till nytta.

Vi ser gärna att det reformprogram Forssmed presenterat kompletteras enligt följande:

  • Äldrepolitiken måste möta sociala behov, kvarboendeprincipen omprövas och boenden med gemenskapsmöjligheter prioriteras. Äldre ges möjlighet att komma i regelbunden kontakt med och/eller behålla sina sällskapsdjur såväl i sitt egna boende med omsorgsinsatser och i särskilda boenden.
  • Vården bör utveckla förskrivning av sociala aktiviteter. Förskrivning av fysisk aktivitet (FYSS) ska även omfatta aktiviteter med djur.
    Bostadsbyggande och stadsplanering bör utformas för att främja social gemenskap.
  • Hänsyn bör också tas till människors möjligheter att ha sällskapsdjur (i likhet med bostadsbyggande och stadsplanering i andra länder).

“Uppgiften att bryta ensamheten faller på oss var och en” skriver du i sista stycket. Det är vetenskapligt bevisat att människor med sällskapsdjur har fler sociala kontakter, får mer fysisk aktivitet, mår bättre både fysiskt och psykiskt, besöker sjukvården mer sällan än icke djurägare samt använder mindre mängd läkemedel. För att nämna några fördelar som också är kostnadsbesparande för samhället. Manimalis ser gärna att dessa fakta vägs in i riksdagens fortsatta arbete.

Med vänliga hälsningar
Ulla Björnehammar
Ordförande Manimalis

>>>Ladda ner kommentaren här: 

NYHETER

Djurplågeri & våld i nära relationer – Det finns ett flertal studier som visar på sambandet mellan djurplågeri och våld i nära relationer; människor som misshandlar sina medmänniskor har ofta ett förflutet som djurplågare.
>>> Läs mer

Gärna djur i vård och omsorg - men inte utan utbildning – Antalet djur inom vård, omsorg och skola ökar. Det gäller framför allt hundar, vars positiva betydelse för oss människor är vetenskapligt belagd.
>>> Läs mer 

 

Hästen en resurs för folkhälsan – För människor med fysiska funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar kan hästen vara en förutsättning för ett värdigt liv, menar Margareta
Håkanson.

>>> Läs Mer

 

En vedertagen hälsokur - och verksamhet för miljarder – Manimalis arrangerade nyligen konferensen "sällskapsdjur - en vedertagen hälsokur". Dagen avslutades med en presentation av den nya Manimalisrapporten.
>>> Läs Mer

Pets are good for EU - Djurägande för ett aktivt och hälsosamt åldrande.”Min mission är att göra politiker uppmärksamma på djurägandets fördelar och vara behjälplig i att ordna ett hållbart, livslångt djurägande för äldre människor.” Så inledde IAHAIOs ordförande Mari-José Enders-Slegers konferensen ”Pets are good forEU” i Bryssel i början av maj. Delegatlistan innehöll 64 namn, varav ett tiotal EUparlamentariker och –kommissionärer.   >>> Läs Mer

 

Hund på jobbet - visst funkar det  – Vi människor mår bra av att umgås med djur, det vet vi sedan länge. Nu finns även forskning som visar att arbetsplatser...
>>> Läs Mer

 

paws-for-progress-100Ett vinnande fängelsekoncept  – Att bli dömd till ett fängelsestraff kan innebära åratal av sysslolöshet, en passivitet som inte är till någon fördel...
>>> Läs Mer

 

alvin-terapihund-100Djur, arbete och etik inom vård, skola och omsorg  – I ett seminarium arrangerat av Kommunal framkom att det inom vård, skola och omsorg blir allt mer vanligt med...
>>> Läs Mer

 

test-terapihund-100Kvalitetssäkring av sociala tjänstehundarEfter många års arbete är nu sociala tjänstehundar accepterade som komplement i vård och omsorg.
>>> Läs Mer

 

Allergentest-hund-100Vaccin mot pälsdjursallergiVid Karolinska Institutet (KI) i Solna pågår långt framskiden forskning för ett vaccin mot pälsdjursallergi.
>>> Läs Mer

 

Bli-stor-IAHAIO100Djurskydd i fokus IAHAIO 2016Den fjortonde internationella konferensen arrangerad av IAHAIO har nyligen avslutats i Paris.
>>> Läs Mer

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close