Manistart-3Manimalis är en fristående ideell organisation med syfte att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på den enskilda människan och samhället i stort. Manimalis bildades 1990 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars uppdrag är att samla in, sammanställa och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter, vilka kan vara av ekonomisk, psykologisk, fysiologisk och social karaktär.

Med sällskapsdjur menas hästar, hundar, katter och smådjur. Tjänstehundar som till exempel polishundar, assistanshundar och vårdhundar omfattas, men inte djur som används vid trav, galopp eller lantbruksdjur som fötts upp för animalieproduktion.

NYHETER

test-terapihund-100Kvalitetssäkring av sociala tjänstehundarEfter många års arbete är nu sociala tjänstehundar accepterade som komplement i vård och omsorg.
>>> Läs Mer

Allergentest-hund-100Vaccin mot pälsdjursallergiVid Karolinska Institutet (KI) i Solna pågår långt framskiden forskning för ett vaccin mot pälsdjursallergi.
>>> Läs Mer

Bli-stor-IAHAIO100Djurskydd i fokus IAHAIO 2016Den fjortonde internationella konferensen arrangerad av IAHAIO har nyligen avslutats i Paris.
>>> Läs Mer

Pedagogi-och-hund-100DYN Rapporten 2016  – en kartläggning av djurbranschen”. Allt fler väljer att jobba med djur. Antalet yrkesverksamma har ökat med 30 % på fem år.
>>> Läs Mer

IAHAIO-Paris-100IAHAIO-konferens Den 14:e internationella konferensen i ordningen (vart tredje år) går av stapeln i Paris den 10-13 juli 2016. Konferensen ger en unik möjlighet för studenter, forskare, yrkespraktiserande, att dela de senaste rönen och forskningsprojekten inom Human animal interaction.
>>> Läs Mer

Terapisession-100Hundassisterad terapi! Allt fler kommuner inser fördelarna med att anställa vård-och/eller terapihundsteam i sina verksamheter. tex äldreomsorgen och i vård och omsorg av människor med olika typer av funktionsnedsättningar.
>>> Läs Mer

Liten-Livia-100-beskEtt vinnande koncept! Omvårdnadsstudier visar på att komplementär behandling md hund ger positiva resultat, säger Ann Ednger, men hittils har just vården av sjuka barn inte omfattats av den typen av studier.
>>> Läs Mer

Manimalis är en aktiv förespråkare av Responsible Pet Ownership (RPO). Manimalis verkar därmed för ansvarsfullt djurägande och en ökad livskvalitet för människor och djur i samverkan.

Manimalis stöder de lagar och riktlinjer som skapar förutsättningar för god djurhållning och ett ansvarsfullt djurägande. Manimalis tar också aktivt ställning emot de lagar och riktlinjer som skapar hinder för ägande av sällskapsdjur i allmänhet.

Manimalis verkar för ökad forskning inom de områden som omfattas av ovan nämnda. Manimalis har ett nära samarbete med de svenska och internationella organisationer som har motsvarande uppdrag.

Manimalis motto: Det är en mänsklig rättighet att ha sällskapsdjur i livets alla skeden, från vaggan till graven. Det förutsätter givetvis ett ansvarsfullt djurägande.

Manimalis är medlem i IAHAIO för internationella kontakter.

iahaio-logoBesök oss på Facebook
folj_facebook2