Manimalis är en fristående ideell organisation med syfte att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på den enskilda människan och samhället i stort. Manimalis bildades 1990 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars uppdrag är att samla in, sammanställa och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter, vilka kan vara av ekonomisk, psykologisk, fysiologisk och social karaktär.

Med sällskapsdjur menas hästar, hundar, katter och smådjur. Tjänstehundar som till exempel polishundar, assistanshundar och vårdhundar omfattas, men inte djur som används vid trav, galopp eller lantbruksdjur som fötts upp för animalieproduktion.

NYHETER


Pets are good for EU - Djurägande för ett aktivt och hälsosamt åldrande.
”Min mission är att göra politiker uppmärksamma på djurägandets fördelar och vara behjälplig i att ordna ett hållbart, livslångt djurägande för äldre människor.” Så inledde IAHAIOs ordförande Mari-José Enders-Slegers konferensen ”Pets are good forEU” i Bryssel i början av maj. Delegatlistan innehöll 64 namn, varav ett tiotal EUparlamentariker och –kommissionärer.
>>> Läs Mer

Hund på jobbet - visst funkar det  – Vi människor mår bra av att umgås med djur, det vet vi sedan länge. Nu finns även forskning som visar att arbetsplatser där det finns djur är bra för de anställda. Ren och skär personalvård.
>>> Läs Mer

paws-for-progress-100Ett vinnande fängelsekoncept  – Att bli dömd till ett fängelsestraff kan innebära åratal av sysslolöshet, en passivitet som inte är till någon fördel, varken innanför murarna, eller vid återgång till frihet.
>>> Läs Mer

alvin-terapihund-100Djur, arbete och etik inom vård, skola och omsorg  – I ett seminarium arrangerat av Kommunal framkom att det inom vård, skola och omsorg blir allt mer vanligt med arbetande djur, främst hundar och hästar.
>>> Läs Mer

test-terapihund-100Kvalitetssäkring av sociala tjänstehundarEfter många års arbete är nu sociala tjänstehundar accepterade som komplement i vård och omsorg.
>>> Läs Mer

Allergentest-hund-100Vaccin mot pälsdjursallergiVid Karolinska Institutet (KI) i Solna pågår långt framskiden forskning för ett vaccin mot pälsdjursallergi.
>>> Läs Mer

Bli-stor-IAHAIO100Djurskydd i fokus IAHAIO 2016Den fjortonde internationella konferensen arrangerad av IAHAIO har nyligen avslutats i Paris.
>>> Läs Mer

Manimalis är en aktiv förespråkare av Responsible Pet Ownership (RPO). Manimalis verkar därmed för ansvarsfullt djurägande och en ökad livskvalitet för människor och djur i samverkan.

Manimalis stöder de lagar och riktlinjer som skapar förutsättningar för god djurhållning och ett ansvarsfullt djurägande. Manimalis tar också aktivt ställning emot de lagar och riktlinjer som skapar hinder för ägande av sällskapsdjur i allmänhet.

Manimalis verkar för ökad forskning inom de områden som omfattas av ovan nämnda. Manimalis har ett nära samarbete med de svenska och internationella organisationer som har motsvarande uppdrag.

Manimalis motto: Det är en mänsklig rättighet att ha sällskapsdjur i livets alla skeden, från vaggan till graven. Det förutsätter givetvis ett ansvarsfullt djurägande.

Manimalis är medlem i IAHAIO för internationella kontakter.

iahaio-logoBesök oss på Facebook
folj_facebook2

manimalis

1 Comments

  1. Anonym
    26 mars, 2014 at 08:40

Comments are closed.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close