Nedan följer länkar till de rapporter/studier som hänvisas till i Manimalisrapporten 2017, och som är nedladdningsbara:

Active Ageing A Policy Framework (15)
>>> Läs mer - ladda ner

SJVS föreskrifter och allmänna råd om foder (15)
>>> Läs mer  - ladda ner

Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande hälsoarbete (22)
>>> Läs mer - ladda ner

Ridterapi som behandlingsmetod för barn med autismspektrumstörningar (23)
>>> Läs mer - ladda ner

Hästanknuten verksamhet för barn med  autism (24)
>>> Läs mer - ladda ner

Hästar som terapi inom humanvården – hälsoeffekter och risker (24)
>>> Läs mer - ladda ner

Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg (25)
>>> Läs mer - ladda ner

Vårdhunden - i rehabilitering ionom ädreomsorgen (29)
>>> Läs mer - ladda ner

Interaction between older persons with Alzheimers and a therapy dog (30)
>>> Läs mer - ladda ner

Hundar hjälper oss att förstå människans sjukdomar (33)
>>> Läs mer - ladda ner

Att främja barns hälsa genom tillämpning av djurassisterad terapi (37)
>>> Läs mer - ladda ner

Barn, hund och natur i ett pedagogiskt perspektiv (37)

>>> Läs mer - ladda ner

Djur i Alzheimers- och demensvården (37)

>>> Läs mer - ladda ner

Djurterapins inverkan på äldres hälsa (37)

>>> Läs mer - ladda ner

En studie av hundassisterad pedagogik i skolmiljö (37)

>>> Läs mer - ladda ner

Hundar på äldreboende, studie från Malmö högskola (37)

>>> Läs mer - ladda ner

Hundens betydelse inom arbetsterapin (37)

>>> Läs mer - ladda ner

Hundens hälsofrämjande effekter inom vård och omsorg (37)

>>> Läs mer - ladda ner

Nytta med nöje. En utvärdering av två vårdhundsprojekt inom äldrevården i Uppsala kommun (37)

>>> Läs mer - ladda ner

Sällskapsdjurs påverkan av barn med autismspektrumtillstånd (43)

>>> Läs mer - ladda ner

Anvisning - Hundar i vård och omsorg (62)

>>> Läs mer - ladda ner

Sällskapsdjur i den kommunala vården, sörmland (62)

>>> Läs mer - ladda ner

Vårdhundar sprider livsglädje, hällefors (63)

>>> Läs mer - ladda ner

Pet ownership good for health, saves expenditure (71)

>>> Läs mer - ladda ner

Hästunderstödd terapi, kriterier för certifiering av terapeuter (81)

>>> Läs mer - ladda ner

Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering (88)

>>> Läs mer - ladda ner

Hund med rätt att vårda, vårdhund (89)

>>> Läs mer - ladda ner

Vårdhund för äldre i särskilt boende (89)

>>> Läs mer - ladda ner

Hundar i vård och omsorg - webb (89)

>>> Läs mer - ladda ner

Ridterapi, hästunderstödd behandling inom psykiatrin (106)

>>> Läs mer - ladda ner

Ridterapi - fakta och framtid - slutrapport (106)

>>> Läs mer - ladda ner

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close