Gärna djur i vård och omsorg – men inte utan utbildning

Antalet djur inom vård, omsorg och skola ökar. Det gäller framför allt hundar, vars positiva betydelse för oss människor är vetenskapligt belagd.


Foto: Sara Karberg

Manimalis har träget arbetat för att djuren ska vara ett accepterat inslag i vårt samhälle och inte minst som medarbetare inom demensvården, i skolarbetet och som stöd för människor i livets alla skeden för att nämna några exempel.

Under ett seminarium vid universitetet i Tallinn nyligen talades mycket om AAI – Animal Assisted Interventions – och Dr Anne McBride från Storbritannien föreläste om vikten av att våra djur har rätt utbildning. Det gäller våra sällskapsdjur men framför allt djur som tjänstgör inom AAI, för vår säkerhet och för djurens välbefinnande.

- Djur som är lättare att hantera ger mindre stress och friskare djur, det gäller oavsett om det är råttor som tränas att hitta TBC eller olika typer av tjänstehundar. En stressad minhund gör ett sämre jobb än en lugn, säger hon.

Det grundläggande, enligt McBride, är att inlärningen sker med positiva metoder. Hot och hjälpmedel som gör ont resulterar sällan i djur som vill samarbeta. Hon menar också att felaktiga träningsmetoder skapar hundar med beteendeproblem och i UK är oönskade beteenden den största dödsorsaken bland hundar under 3 års ålder.

- Om alla runt djuren hade rätt kunskap skulle detta kunna undvikas! Jämför med alla som omger barn när de växer upp; föräldrar, förskollärare, fritidsledare, lärare, professorer... borde man inte kunna ha liknande team runt en hund?

I Storbritannien finns paraplyorganisationen ABTC – Animal Behavioural and Training Council – för att garantera god utbildning och kunskap hos alla som ska arbeta med och kring djur. Djur är en lönsam verksamhet och grundläggande för att djurassisterade aktiviteter ska fungera för alla parter är att människor är utbildade för att träna och utbilda såväl hundar som hundförare. Detta gäller även för andra djurslag men vanligast är olika typer av tjänstehundar.

Detta gäller ju även i Sverige. Det borde finnas nationella riktlinjer för utbildning och certifiering för att säkerställa kvaliteten hos hundar och förare!


Läs gärna IAHAIOs White Paper: >>> Gå till White Paper
Veta mer om ABTC: >>> Gå till ABTC

Presskontakt Manimalis:
Sara Karlberg: sara.karlberg@terapihundskolan.se

Telefon: 010-1719999

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close