Sverige halkar efter!

Foto: Sara Karlberg

Manimalis har just deltagit i den 15:e internationella konferensen kring djurens positiva inverkan på människan och samhället. Arrangör var IAHAIO, International Association of Human-Animal Interaction Organizations, i samarbete med Green Chimneys, en fantastisk anläggning norr om New York.

Green Chimneys är en mångfacetterad, icke kommersiell organisation som hjälper barn med olika funktionsvariationer att utvecklas och utbildas i en tillåtande och inspirerande miljö fylld av djur och naturupplevelser. Verksamheten startades genom ett privat initiativ och har pågått sedan 1947 och den första tanken som slår besökaren är: Det här borde alla barn få uppleva! Här finns nästan alla slags djur; fåglar, fiskar, reptiler och fyrbenta djur, såväl vilda som tama. Man har en avdelning för omhändertagna vilda djur, djur för omplacering och djur som tränats för att hjälpa till i olika former av terapi, träning och utbildning.

Vi vet från otaliga forskningsprojekt och studier att djuren har positiv inverkan på oss människor i livets alla skeden och skulle kunna vara en ren ekonomisk vinst för samhället inom många olika områden. Anläggningar liknande Green Chimneys finns på närmare håll, till exempel i Nederländerna och i Norge där Inn på tunet – kvalitetssäkrade välfärdstjänster på lantgårdar – finansieras av kommuner eller andra offentliga aktörer, med målsättning att synliggöra betydelsen av djur och natur i ett folkhälsoperspektiv.

Varför tycks det så svårt för svenska beslutsfattare att se fördelarna med djur inom vård, skola och omsorg? Under de 20 år Manimalis verkat har vi i och för sig sett en positiv utveckling, men vid en internationell jämförelse tar vi oss framåt med små babysteg.

Vi mår bra av djur - både barn, ungdomar, vuxna och äldre - och med djurassisterade aktiviteter, terapi och interventioner skulle samhället kunna spara avsevärda summor. Ett faktum man ganska lätt kan komma fram till när man tar kostnaderna och tidsåtgången för att med socialtjänst, BUP och andra insatser få hemmasittare tillbaka till skolan och jämför med den avsevärt mycket kortare tiden det tar för ett certifierat hundteam att motivera de här barnen att återuppta sin skolgång. Bara för att nämna ett konkret exempel.

Manimalis anser att det är slöseri med resurser att inte satsa på utbildning, certifiering och kvalitetssäkring av hundar och hästar som kan assistera terapeuter, sjukvårds- och omsorgspersonal, lärare och andra för en bättre folkhälsa. Och inte minst för ett ökat välbefinnande för den enskilda människan.

Bromma den 25 april 2019

Presskontakt Manimalis:
Sara Karlberg: sara.karlberg@terapihundskolan.se

Telefon: 010-1719999

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close