Manimalis är en ideell organisation som arbetar med att samla in och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande.Vi anser att alla som vill ska ha möjlighet att komma i kontakt med sällskapsdjur i livets alla skeden.

I Manimalisrapporten samlar vi fakta och forskning, både svensk och internationell, om sällskapsdjurens inverkan på människan och på samhället i stort. Manimalisrapporten 2017
Manimalis är medlem i den internationella organisationen IAHAIO - International Association of Human-Animal Interaction Organizations.

Manimalis är en aktiv förespråkare av Responsible Pet Ownership (RPO). Manimalis verkar därmed för ansvarsfullt djurägande och en ökad livskvalitet för människor och djur i samverkan.

Manimalis stöder de lagar och riktlinjer som skapar förutsättningar för god djurhållning och ett ansvarsfullt djurägande. Manimalis tar också aktivt ställning emot de lagar och riktlinjer som skapar hinder för ägande av sällskapsdjur i allmänhet.

Manimalis verkar för ökad forskning inom de områden som omfattas av ovan nämnda. Manimalis har ett nära samarbete med de svenska och internationella organisationer som har motsvarande uppdrag.

Manimalis motto "Det är en mänsklig rättighet att ha sällskapsdjur i livets alla skeden, från vaggan till graven. Det förutsätter givetvis ett ansvarsfullt djurägande."

Manimalis är medlem i IAHAIO för internationella kontakter.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close