De organisationerna som utgör International Association of Human-Animal Interaction  - IAHAIO - har anammat begreppet "One Health", och hävdar att hälsa och välbefinnande för djur, människa och miljö  - är en symbios i fullständig och nödvändig harmoni.

Följande resolution och riktlinjer för åtgärder godkändes vid IAHAIOs generalförsamling som hölls den 20 juli 2013 i Chicago, Illinois, USA.

>>> Till Chicago Deklarationen 2013

Övriga deklarationer 1995 - 2007

>>> Till Geneve Deklarationen 1995

>>> Till Prag Deklarationen 1998

>>> Till Rio Deklarationen 2001

>>> Till Tokyo Deklarationen 2007

 

 

 

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close