Den 14:e internationella konferensen i ordningen (vart tredje år) gick av stapeln i Paris  den 10-13 juli 2016
Den här konferensen gav en unik möjlighet för studenter, forskare, yrkespraktiserande, inom  sektorer som, hälsa, social omsorg, veterinärvård, djurskydd etc. att dela de senaste rönen och forskningsprojekten över hela världen inom det spännande området interaktion mellan människa-djur. IAHAIO:s treåriga konferenser lockar traditionellt sett till sig framstående talare, och 2016 var inget undantag.

>>> Startsida IAHAIO

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close