Nya intressanta rön  - Tidig kontakt med hundar kopplat till lägre risk för barnastma

Tove-Fall-hund

Tove Fall är forskarassistent i molekylär epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper. Här i sällskap med sin hund. Foto/bild: Mikael Wallerstedt

En grupp svenska forskare har studerat sambandet mellan tidig djurkontakt och senare astmasjukdom hos en miljon svenska barn. Frågan har tidigare undersökts men utan samstämmiga resultat. Den nya studien visar att barn som växer upp med hund har ungefär 15 procent lägre risk att drabbas av astma i skolåldern.

Forskarna använde information från nio olika nationella register, inklusive två hundägarregister som tidigare inte använts för medicinsk forskning. Resultaten publiceras idag i den vetenskapliga internationella tidskriften JAMA Pediatrics. Målet med studien var att undersöka om barn som haft kontakt med djur tidigt i livet fick mer eller mindre astma än andra barn.

>>> Läs mer
>>> Pressmeddelande

Husdjur och folkhälsa - Håkanson, M. (2010). Forskning om djurens inverkan på människors hälsa : där djurkunskap och människokunskap möts. [Elektronisk]. Vårdalinstitutets Tematiska rum : Kultur i vård och omsorg. Tillgänglig: www.vardalinstitutet.net, Tematiska rum.

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close