Värdet av hundar och katter i Sverige 2017

No. 2017.1 Den här rapporten är en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som inbegriper kompetens inom ekonomi, husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Forskningsprojektet omfattar dels studier av de monetära flöden som beskrivs i rapporten, dels studier av värdet som upplevda fördelar och nackdelar med djuren för med sig. Människor värdesätter ofta hundar och katter betydligt högre än vad som reflekteras av monetära flöden.

DYN-rapport 2016

DYN har under 2016 låtit göra en ny kartläggning för att se om de trender som DYNs medlemmar uppfattar stämmer överens med verkligheten. Då den förra kartläggningen gjordes rapporterade ett flertal företag och organisationer att branschen växte och att man avsåg utöka verksamheten och/eller anställa mer personal. Synnerligen positivt i en annars relativt negativ trend på arbetsmarknaden. I år har man dock inte gjort någon uppskattning av omsättningen, då man väntar in den undersökning som pågår vid SLU om detta.

Någon exakt vetenskap är denna kartläggning inte då det finns liten eller ingen samlad statistik över anställda i de branscher som kartlagts. En samlad bedömning av antalet yrkesverksamma är endast en uppskattning av de siffror DYN fått fram genom kontakter med intresseorganisationer, myndigheter och företag samt genom sökningar på olika webbsidor som eniro, hitta, allabolag, Torget med flera. Kartläggningen är uppdelad i tre delar; administrativa yrken, praktiskt yrkesarbete och yrken där både praktik och teori ingår.

Djurbranschens Yrkesnämnd – DYN
Djurbranschens yrkesnämnd representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka och driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom "djurbranschen utöver lantbrukets produktionsdjur och häst". DYN driver en mängd frågor som ytterst främjar djurägarna. En tredjedel av Sveriges hushåll ställer krav på kunskap, utbildning och engagemang hos dem som arbetar med och kring våra djur.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close