Manimalis bildades 1990 av några entusiaster hemma i dåvarande och nuvarande ordförande Ulla Björnehammars kök. Våra första sponsorer var AGRIA djurförsäkring och MASTER FOODS som uppdrog åt Svenska PR-byrån att sköta organisationens kansli.

Manimalis första utmaning blev att undersöka storleken på sällskapsdjurens betydelse i Sverige. Detta arbete resulterade i den första MANIMALISRAPPORTEN 1993 som beskrev :

  • antalet katter, hundar och övriga smådjur
  • antalet människor sysselsatta inom sällskapsdjurssektorn ( veterinärer, uppfödare, trimmare, zoobutiker m.fl.)
  • samt det ekonomiska utfallet av dessa verksamheter.

Rapporten väckte stort intresse hos media och bland beslutsfattare, då den var den första av sitt slag. Därefter utkom rapporten med 2-3 års mellanrum, (1995, 2000,2003, 2005) den senaste 2009 - års rapport presenterades på en förkonferens till den internationella IAHAIO-konferensen ”People and Animals for Life” som Manimalis stod som värd för 2010.

Under 2011 drog sig båda våra sponsorer MARS Scandinavia och AGRIA ur verksamheten så ett intensivt arbete påbörjades för att få in nya sponsorer och idag har vi 10 nya sponsorer som möjliggör att vårt arbete med att sprida kunskap om sällskapsdjurens betydelse för människan och för samhället i stort.

Det är en fantastisk resa vi har gjort och jag brukar beskriva det som att vi först rullade en snöboll i uppförsbacke i c:a 10 år men vid millenieskiftet nådde vi toppen, och nu rullar det på i full fart och vi ser hur ”snöbollen” växer.

Idag har vi Vårdhundar, Assistanshundar, Sociala tjänstehundar av flera olika slag. Flera äldreboenden tillåter de boende att ha katt och hund, ja de goda exemplen är många men vårt arbete är långt ifrån färdigt

Vi arbetar träget vidare för att nå vårt motto ” Det är en mänsklig rättighet att ha sällskapsdjur i livets alla skeden från vaggan till graven” Det förutsätter givetvis ett ansvarsfullt djurägande både mot samhället i stort och f.f.a mot djuren.

Ulla Björnehammar
ordförande

Namnet Manimalis är bildat av engelskans ”Man and Animals in Society”, på svenska ”Människa och Djur i Samhället"

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close